Skip to content Skip to navigation

Příběh opravdového člověka (Tomáš Vodvářka)

article_photo6. listopadu 2018,  10:39

Dne 5. listopadu 2018 zažila Krnovská synagoga slavnostní chvíli.

JE velvyslanec státu Israel jmenoval 118. a 119. českého občana řádem Spravedlivý mezi národy. Velká čest pro Krnov a pro Českou republiku.

Titul Spravedlivý mezi národy je titul, udělovaný státem Israel pro občany nežidovského původu, kteří v době nacistického šílenství šoa neváhali a poskytli židovským občanům úkryt či jinou pomoc, která jim pomohla zachránit život. To vše v době, kdy byl tento projev milosrdenství trestán smrtí a to zpravidla celé rodiny. Každý, kdo se rozhodl pomoci svému bližnímu, dobře věděl, co riskuje.

I přes hrozbu smrti se v České republice našlo 119 lidí, opravdových Lidí, kteří postavili humanitu před veškeré riziko a pomohli svým spoluobčanům přežít. Všechny jejich příběhy jsou zaznamenány a tito lidé jsou vyjmenováni na čestném místě v památníku holokaustu Jad Va-šem v Jeruzalémě.

Manželé Antonín a Marie Belánikovi poskytli na konci roku 1944 dlouhodobý úkryt panu Alexandru Friedovi a jeho bratru s vědomím, že jde o 2 slovenské Židy, kteří uprchli z pochodu smrti.

Pan Alexander Fried dle vlastních slov zhruba 20x unikl jisté smrti, byl vězněn celkem ve třech koncentračních táborech (Žilina, Sereď a Sachsenhausen). Jeho příběh je esencí neuvěřitelné lidské touhy přežít a současně i dnešního velmi laskavého pohledu na svět. V jeho slovech není ani špetka nenávisti (přestože jeho matka a všichni jeho vrstevníci nepřežili Osvětim). Dnes žije v Německu a dle vlastních slov je každou šabatovou večeři u nich plno, neboť jsou zváni hosté všech možných vyznání a filosofických směrů.

Zachráněný pan profesor Alexandr Fried (93let) se dne 5.11.2018 setkal s potomky statečných manželů Belánikových při příležitosti jejich slavnostního jmenování Spravedlivými mezi národy. Tento termín חסיד אומות העולם (chasid umot ha-olam) má překlad spíše člověka plného milosrdenství, což přesněji pojmenovává ty, kteří si toto označení zaslouží.

V další části blogu jsou snímky z této slavnostní příležitosti, která byla velkou poctou pro město Krnov a koneckonců pro všechny české občany.

article_photo

Zachráněný pan profesor Alexandr Fried, 93letý nesmírně vitální člověk

article_photo

Krnovská synagoga, zázrakem přeživší válku, se dnes skví v původní kráse

article_photo

Jeho Excelence velvyslanec státu Israel pan Daniel Meron

article_photo

Večerem provázel představitel Krnovské synagogy pan Petr Aharon Tesař

article_photo

Slavnostní projev hejtmana MS kraje pana Vondráka

article_photo

Modlitba za mrtvé - kadiš - v podání operní divy paní Maxové

article_photo

Pan Alexander Fried při slavnostním projevu

article_photo

Potomci zachránců Marie a Antonína Belánikových s JE panem Meronem

article_photo

Certifikát k titulu Spravedlivý mezi národy

article_photo

a příslušná plaketa

article_photo

Autor reportáže ve vzácné společnosti

Tomáš Vodvářka

Rubrika: 
Autor článku: 

Komentáře

Obrázek uživatele jany007

Pěkně čtení