Skip to content Skip to navigation

 Operují s významy, že zahalování bylo vždy, již od starověku, ale neuvědomují si, že ono zahalování ve starověku nemělo na žádný způsob náboženské, ale v prvé řadě společenské aspekty. Bohaté ženy se zahalovaly, ale chudé ani nemohly, když pracovaly, zahalení by jim překáželo.

Dnešní muslimky pracují i zahalené, pomocí zahalení posilují svou náboženskou identitu záměrně, i proti vůli okolí, se odlišují od ostatních. Zahalování žen dnes chápou muslimové jako symboly zbožnosti, statečnosti a vnitřní síly. Ženy, které se zahalují, se tak stávají velmi viditelným znakem islámu a je logické, že vám se to nelíbí. Jako kdybyste přijeli do muslimské země s křížem na prsou a biblí v ruce… Zahalené ženy neakceptují kulturní rozdíly mezi vámi a islámem, prokazují vám závratnou neúctu, když se promenádují zahalené v ulicích vašich měst. Nemají právo chodit mezi vámi zahalené stejně, jako vy nemáte právo chodit v islámské zemi s křížem a biblí. Pokud se muslimové snaží vyhnout neposlušnosti a zklamání svého pouštního bůžka, měli by v prvé řadě mít v úctě ty, kteří je přijali do svých měst, neprovokovat je, ani se jim agresivními způsoby podbízet. Muslimky mimo muslimskou zemi by si měly hlídat, chránit držet soukromí stejnými způsoby jako jiné normální ženy. Držet v tajnosti, co by mělo privátní zůstat[1]. Zahalování obzvláště slouží k omezení kontaktu s cizím mužem, zvláště s ne-muslimy a slouží především ideologiím politického islámu.

O to muslimové usilují: „aby u jejich žen nepovstal nový začátek.“ Omezují ženy v jejich právech, aby si zvolily být svobodnými ženami.

Vnímáte zmenšování volného prostoru, nedobrovolnost a manipulaci, která je vám z duše protivná a vašemu vnitřnímu sluchu nezní příjemně názory islámských učenců ohledně žen.

Robert Poch, Proč nejsem muslimem, IX,35

 

[1] Například: Zahalením od období první menses je nulliparní muslimka oddělena, aby přijala za muže muslima a nebyla ohrožena ne-muslimy