Skip to content Skip to navigation

...Mnohé aktivity, které běžně vykonáváme, jsou mezi nimi buď zakázané a nadmíru potírané, anebo nařizovány. Zákazy omezují široký rozvoj lidské osobnosti. Redukují touhu po poznání. Zabraňují prosté lidskosti.

Jejich džihád, kterému se dobře vyučili u nacistů – někteří muslimové byli mezi posledními věrnými, co bránili hlavní stan v Berlíně – je zaměřený především na boj proti svobodnému a humánnímu rozvíjení osobnosti lidského jedince. Vycházejí z chybného předpokladu, že když se nacistům podařilo prosadit jejich ohavný model vlády, musí být pravdivá i jejich představa vládnutí. Úspěch nacistů samozřejmě mohl být důsledkem úsilí ve vzdělávání, ale také mohl být důsledkem výchovy, nebo třeba jejich odhodláním změnit svět. Myslí si, že když nacistická (s)myšlenka implikovala úspěch, znamená to, že jim se podaří na ohavné dílo navázat a dokončit je.

Islámský režim nezaručuje svobodu projevu ani občanskou rovnoprávnost. Náboženská vláda porušuje společenská pravidla...

.... ... ... ... ... ... ...

...Nejnebezpečnější sektou vzešlou z řad muslimů jsou extremističtí, násilní jedinci, kteří šíření zkázy zaštiťují islámskou terminologií. Ostentativně mávají vznešenými symboly islámu. Vehementně vyřvávají v ulicích měst. Zaštiťují se možná smyšlenými citáty z náboženské literatury. Všechny, kteří nesdílejí jejich zásady, prohlašují za nevěřící nebo odpadlíky. Za skutečné muslimy mají pouze sami sebe. Zarytí, nenávistní, plní závisti, odmítají všechno nemuslimské, ale i nedostatečně muslimské. Jejich neoblíbenější činností, mimo páchání nedobra, ve jménu předsudků, je bojová aktivita mezi bezbrannými, bezmocnými, neozbrojenými civilisty. Jsou tak pokrytečtí! Ačkoliv se tváří, že jsou proti všemu nemuslimskému, přesto i nadále používají chytré telefony, počítače a kupují si džíny...

Robert Poch, Proč nejsem muslimem, II:11,12